KOSGEB BÜYÜK DESTEK ÇAĞRISINI YAYIMLADI: KOBİGEL

20
Ara

KOBİGEL

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Proje Süresi

En az 8

En Fazla 36 Ay

(+4) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek ve Geri Ödemeli Destek - En fazla 2.000.000 TL

Proje Destek Oranı

 En az %60  (personel hariç)

Makine - teçhizat, yazılım ve hizmet giderleri için: Desteğin %70’i teminat karşılığı "geri ödemeli" veya "geri ödemeli ve geri ödemesiz" destek sağlanır.

Personel giderleri için: Belirli limitler dahilinde %100 ödemesiz destek verilir.

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri