Güneş Enerjisi Yatırımlarına 14 Milyon Destek

11
Ara

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Çağrısı Yayımlandı

Çağrının Amacı: Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir. NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

1. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)

2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

3. Bilgi ve iletişim (Kısım J)

4. Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M)

5. Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S)

Başvuru Tarihi: 08 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024

Destek Üst Limiti: Geri Ödemeli: 14.000.000 TL,     Destek Oranı: % 60

Yararlanma Şartları:

İşletme 7.12.2021 öncesinde kurulmuş olmalı

KOBİ tanımında küçük ve orta ölçekli olmalı (çalışan sayısı (10-250 arası)

İşletmenin gerçekleştirdiği faaliyetler kapsamında Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine göre belirlenen izleme kriterlerine göre “düşük” veya “orta” seviyede olması gerekmektedir.

İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması gerekmektedir.

İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir.

Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.

Teminat mektubu alınmalı (Proje ödeme aşamasında)

Destek Unsurları:

Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizatın yeni olması şartı aranır. Teçhizata; bilişim donanımı, harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler de (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

Destek talep edilen her bir gider kalemi için 1 adet, KDV hariç tutarı 500.000 TL ve üzeri olan gider kalemleri için ise en az 2 adet piyasa fiyat araştırma bilgisi gereklidir.

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, vergi, stopaj, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

Gider Grubu

Destek Oranı

Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)

Makine Teçhizat Giderleri

%60

14.000.000

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri