Güneş ve Rüzgar Enerji Santrali Yatırımlarına Büyük Destek Yürürlüğe Girdi

06
Haz

GES Ve RES Yatırımlarına Büyük Destek

Lisanssız GES (Güneş Enerjisi Santrali) ve RES (Rüzgâr Enerjisi Santrali) Yatırımları için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak olunan işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi’nin süresi alındığı tarih itibariyle 3 yıl olacaktır. Bu tarihte yapılacak süre uzatımı müracaatı ile belgenize 1 yıl 6 ay daha ek süre verilmesi ile belgenin süresi en fazla 4 yıl 6 ay tarihine kadar uzatılabilecektir.

Yatırım Teşvik Belgesi Bölgesel desteklerden faydalanmak için sektörümüz itibariyle süre uzatımı alındığı var sayıldığında 4 yıl 6 ay boyunca 1. ve 2. Bölgelerde Minimum 3 Milyon TL ve 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde Minimum 1 Milyon 500 Bin TL Makine-Ekipman yatırım yapılması koşuluyla yararlanılmaktadır. Güneş panellerinin Yurt Dışından Millileştirilmesi veya yerli üretim olma zorunluluğu vardır.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar Teşvik Kapsamına girmemektedir. Bulunduğumuz Bölge ve İl olarak; * 1 inci, 2 nci ve 3 üncü Bölgelerde yapılacak GES ve RES yatırımları 4. Bölge Destelerinden, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yapılacak GES ve RES yatırımları yatırımın yapılacağı bölge destelerinden yararlanılacaktır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesi;

1. KDV İSTİSNASI

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir. Aynı hüküm, teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. İthal listenizde bulunan makinalar için de belgelerin gümrük müşaviriniz tarafından Gümrüğe ibraz edilmesi şeklinde Gümrük Müdürlüğü tarafından KDV istisnası uygulanacaktır.

2. GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ

Yatırım Teşvik Belgeniz kapsamında yurt dışından temin edilecek İthal Makina Teçhizat Listesinde bulunan yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. İlave edilecek yeni makina ve teçhizatlar için de bu muafiyet uygulanabilecektir.

3. KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ 

(1-2-3-4. Bölgelerde: Vergi İndirimi:%70 YKO:%30, 5 Bölgede: Vergi İndirimi:%80 YKO:%40, 6. Bölgede: Vergi İndirimi:%90 YKO:%50) (Yatırım Döneminde %80, İşletme Döneminde %20)

Bu destek kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek usuller kapsamında yatırımın tamamlanmasını izleyen dönemlerde elde edilecek kurum kazancına göre hesaplanacak vergide belgede belirlenen 1-2-3-4. Bölgelerde: Vergi İndirimi: %70 Yatırıma Katkı Oranı: %30, 5 Bölgede: Vergi İndirimi: %80 Yatırıma Katkı Oranı: %40, 6. Bölgede: Vergi İndirimi: %90 Yatırıma Katkı Oranı: %50 olarak uygulanacaktır. İşletme / Yatırım Döneminde Uygulanacak Yatırıma Katkı Oranları, Yatırım Döneminde % 80, İşletme Dönemi %20 geçmemek üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar üzerinden uygulanabilecektir. Vergi İndirimi; gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır. Bu destek, stratejik yatırımlar, bölgesel teşvik uygulamaları ve öncelikli yatırımların teşviki uygulamaları çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sağlanır. 

4. SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

(1-2-3-4. Bölgelerde: 6 Yıl - Sabit Yatırım Oranı: % 25, 5 Bölgede: 7 Yıl - Sabit Yatırım Oranı: % 35, 6. Bölgede: 10 Yıl - Sabit Yatırım Oranı: % -)

Bu destek kapsamında ise Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek usuller kapsamınd

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri