İstihdam Teşvikleri

Güncel teşvik imkanlarından yararlanın, prim maliyetlerinizi düşürün!

Prim maliyetlerinizi azaltmak ve piyasadaki rekabet koşullarına uyum sağlamak için güncel teşvik imkanlarının takibi önem taşımaktadır. SENTEZ DANIŞMANLIK olarak mevcut durumda yararlanma imkanı olup da yararlanmadığınız sigorta prim teşviklerinin analizini yapıyor ve teşviklerden maksimum düzeyde fayda sağlayabilmeniz için siz değerli müşterilerimize hizmet sunuyoruz.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine,

 • Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması,
 • Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması,
 • Bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, amacıyla çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır.

GÜNCEL İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun
 • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
 • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri