Kosgeb Destekleri

KOSGEB - GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;

İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,

İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2’ye göre

  • C-İmalat
  • 61-Telekomünikasyon
  • 62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
  • 63-Bilgi hizmet faaliyetleri
  • 72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

İŞ KURMA DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

DESTEK
ORANI

DESTEK
SÜRESİ

Kuruluş Desteği (*)

Gerçek kişi işletme 10.000 TL

100%
(Geri Ödemesiz)

36 Ay

Sermaye şirketi işletme 20.000 TL

Personel Giderleri Desteği

İşletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1 inci yıl birinci dönem, 2 nci yıl ikinci dönem ve 3 üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanır.

(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

 

İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ

DESTEK UNSURU

DESTEK TUTARI

DESTEK
ORANI

PROJE
SÜRESİ

Personel Giderleri Desteği

1.500.000 TL(*)

%80
(Geri Ödemeli)

36 Ay

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri Desteği

Yazılım Giderleri Desteği

Hizmet Alımı Giderleri Desteği (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri)

(*) Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir.

 

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri