Kosgeb Destekleri

KOSGEB - GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Avantajları

 • Gerçek kişi işletme 5.000 TL
 • Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
 • Sertifika Desteği 5.000TL
 • Personel Desteği 5.000 TL – 40.000 TL
 • Geri ödemesiz kuruluş desteği alabilirsiniz.

Kimler başvurabilir?

 • Geriye dönük 3 yıl içerisinde vergi kaydı olmayan,
 • Birinci derece akrabası aynı konuda veya benzer konuda faaliyet göstermeyen,
 • Geçerlilik süresi dolmamış girişimcilik sertifikasına sahip olan,
 • KOSGEB tarafından desteklenen alanlarda girişimde bulunmayı planlayanlar
 • Geleneksel girişimcilik desteğine başvurabilir.

KOSGEB - İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Avantajları

 • Gerçek kişi işletme 5.000 TL
 • Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
 • Sertifika Desteği: 5.000TL
 • Personel Desteği: 5.000 TL – 40.000 TL
 • Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği
 • Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,
 • Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,
 • Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL,
 • Destek oranı: İthal makine-teçhizat: %75 Yerli makine-teçhizat: %90 (Yerli malı belgesi aranır)

* Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Kimler başvurabilir?

 • Geriye dönük 3 yıl içerisinde vergi kaydı olmayan,
 • Birinci derece akrabası aynı konuda veya benzer konuda faaliyet göstermeyen,
 • Girişimde bulunacağı konuda iş tecrübesi olan,
 • Geçerlilik süresi dolmamış girişimcilik sertifikasına sahip olan,
 • KOSGEB tarafından desteklenen alanlarda girişimde bulunmayı planlayanlar
 • İleri girişimcilik desteğine başvurabilir.

KOSGEB - AR-GE, ÜR-GE, İNOVASYON DESTEK PROGRAMI, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ

Avantajları

 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Hibe) 150.000 TL
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 TL
 • Nitelikli Personel Giderleri Desteği 200.000 TL
 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği 100.000 TL
 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği 100.000 TL
 • Proje Danışmanlık Desteği 20.000 TL
 • Eğitim Desteği 20.000 TL
 • Proje Tanıtım Desteği 10.000 TL
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ve Ziyareti Desteği 20.000 TL
 • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği – Şahıs işletmesi 5.000 TL /     Sermaye Şirketi 10.000 TL

Kimler başvurabilir?

Ar-ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konulardaki ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanır.

Ür-Ge projeleri kapsamındaki başvuru sahiplerinin; değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanır.

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri