Yatırım Teşvik Belgesi

 • Yeni yatırım yapmak istiyorsunuz,
 • Üretim kapasitenizi artırmak istiyorsunuz,
 • Üretim hattınızı modernize etmek istiyorsunuz,
 • Tevsi yatırım yapmak istiyorsunuz

O halde Yatırım Teşvik Sisteminden yararlanmanın tam zamanı…

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Teşvik belgesi, yatırımın içeriğini ihtiva eden, söz konusu yatırıma sağlanacak destek unsurlarından yararlanma imkânı sağlayan bir evraktır. Yatırım teşvik belgesi yatırımın yapılacağına dair bir taahhüt olup, söz konusu yatırımın faydalanabileceği destek unsurlarını belirtir.

KİMLER TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri,
 • Kooperatifler ve birlikler, iş ortaklıkları,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

Kısaca, yatırım yapılacak ile/ilçeye ve faaliyete göre asgari 1.5 Milyon TL ilâ 3 Milyon TL tutarındaki komple yeni yatırım, modernizasyon veya tevsi yatırım yapmayı planlayan herkes başvurabilir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE YER ALAN DESTEK UNSURLARI NELERDİR?

Teşvik Sistemi kapsamında sağlanan destek unsurları:

1. Katma Değer Vergisi İstisnası:

Yurt içinden ve yurt dışından alınan makine ve teçhizat için katma değer vergisi ödenmez.

2. Gümrük Vergisi Muafiyeti:

Yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmez.

3. Yatırım Yeri Tahsisi:

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

4. Kurumlar Vergisi/Gelir Vergisi İndirimi:

Gerçekleşen yatırımın %15 ilâ %65’ine kadarlık tutarı ödenecek kurumlar/gelir vergisinden mahsup edilir. 

5. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanır.

6. Faiz veya Kar Payı Desteği:

Yatırım kredilerinin, bulunduğunuz ile ve faaliyetinize göre %3 ilâ %7 puanı Bakanlık tarafından ödenir.

7. Gelir Vergisi Stopajı Desteği:

Sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. 6. Bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için mevcuttur.

8. Sigorta Primi Desteği:

Sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 6. Bölgede gerçekleştirilecek ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için mevcuttur.

500’DEN FAZLA ŞİRKETE YATIRIM TEŞVİK DANIŞMANLIĞI VEREN UZMAN EKİBİMİZLE SİZE NASIL KATKI SAĞLIYORUZ?

 • Bulunduğunuz ile ve yapacağınız faaliyete göre yararlanabileceğiniz destek unsurları hakkında ücretsiz rapor hazırlıyoruz.
 • Yatırım teşvik belgesine dahil edilebilecek harcamaları (arsa, bina ve inşaat, makine, teçhizat, yazılım) tespit ediyoruz.
 • Yatırım projesini hazırlıyoruz.
 • Başvuru işlemlerini yapıyoruz.
 • Belgeye yeni makine-teçhizat eklenmesi (revize) işlemlerini yapıyoruz.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki harcamaların sistemsel gerçekleştirmelerini yapıyoruz.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki faturaların sistemsel girişlerini yapıyoruz.
 • Yatırım teşvik belgesi süre uzatımlarını yapıyoruz.
 • Yatırım teşvik belgesinin kapatılması- tamamlama vizesi işlemlerinin yapıyoruz.
 • Tamamlama vizesi sonrası SGK teşvik danışmanlığı yapıyoruz.
 • Yatırım süresince ve tamamlandıktan sonra kurumlar/ gelir vergisi indiriminden yararlanılması için Yeminli Mali Müşavirimiz ile birlikte gerekli çalışmaları yapıyoruz.
Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri