Tübitak Destekleri

TÜBİTAK DESTEKLERİ

Mevcut bir ürünün iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. 2 adet destek programı vardır;

  • 1507 KOBİ Ar-Ge projelerinde 600.000 TL bütçede %75 destek vardır (İlk defa proje yapacaklar buna başvuru yapacaktır)
  • 1501 Sanayi Ar-Ge projeleri ise limitsiz olmaksızın %75 oranında destek vermektedir.

Desteklenen Kalemler:

  • Personel maaşları
  • Seyahat harcamaları
  • Alet/teçhizat/yazılım giderleri
  • Danışmanlık ve hizmet alımları
  • Sarf malzeme giderleri
Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri