Bina ve İnşaat KDV İstisnası

06
Haz

Bina Ve İnşaat Harcamalarına Kdv İstisnası Getirildi

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37’nci maddesi ile imalat sanayine yönelik Yatırım t-Teşvik Belgesi (YTB) kapsamında yatırım yapanlardan bu yatırımları için yaptıkları inşaat harcamalarına ilişkin indirim yolu ile gideremedikleri KDV’yi iade alma imkânı verilmiştir. 

Bu türden yüklenilen KDV’si olan yatırımcılar iade isteyecek olduğu dönem beyannamesinin “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan ederler. Zorunlu belgeleri ibraz eden imalatçılar mahsuben iade taleplerinde, iade miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Nakden iade talep edilmesi durumunda 5 bin TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5 bin TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri

Yatırım Teşvik Robotu

Sentez Danışmanlık - Yatırım Teşvik Belgesi, Kosgeb Destekleri, Tübitak Destekleri